HỘI THẢO QUỐC TẾ: NHÂN HỌC VÀ THÀNH PHỐ Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ

0 Comments

Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Đề tài Văn hóa, sinh kế và những thỏa hiệp mang tính cộng đồng trong khu tập thể ở Hà Nội, đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Nhân học và thành phố ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa”
– Thời gian: 8h00, Thứ Bảy ngày 10 tháng 12 năm 2022
– Địa điểm: phòng 304 nhà E, Trường ĐH KHXH&NV 336 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
– Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến
Các đại biểu tham dự trực tuyến đăng ký theo link sau:
https://forms.gle/GCJJWhZpB4ZBHhMn9