Các chương trình đào tạo PDF. In Email
Giới Thiệu Khoa Nhân Học - Tổ Chức Khoa Nhân Học
Thứ tư, 29 Tháng 2 2012 01:25

Sinh viên K54, khóa đầu của chương trình đào tạo cử nhân ngành Nhân học, Bộ môn Nhân học

Các chương trình đào tạo

TT

Chương trình đào tạo

Ngành/chuyên ngành

Thời gian đào tạo

Ghi chú

1.

Cử nhân Nhân học

Nhân học

Từ 2009

2.

Thạc sĩ Nhân học

Nhân học

Từ 2013

3.

Tiến sĩ Nhân học

Nhân học

Từ 2014

4.

Cử nhân chuyên ngành Dân tộc học

Dân tộc học

1967-2011

Ngừng tuyển sinh từ 2012

5.

Thạc sĩ Dân tộc học

Dân tộc học

1995-2012

Ngừng tuyển sinh từ 2013

6.

Tiến sĩ Dân tộc học

Dân tộc học

Từ 1982

Ngừng tuyển sinh từ 2014

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter