Giới Thiệu Khoa Nhân Học

Nhân học là một ngành khoa học nghiên cứu về con người, đặc biệt là về sự đa dạng và những nét tương đồng của con người trong các không gian và thời gian khác nhau. Là một trong những ngành khoa học rộng, nhân học kết nối khoa học xã hội và nhân văn với khoa học tự nhiên để nghiên cứu một cách toàn diện về con người.

Ra đời từ thế kỷ 19, nhân học có vị trí học thuật đặc biệt quan trọng, ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, mang tính quốc tế cao, đã và đang được giảng dạy ở nhiều trường đại học trong khu vực và trên thế giới. Với đối tượng nghiên cứu là con người, nhân học được phân thành 5 lĩnh vực: Nhân học hình thể (physical anthropology), Khảo cổ học (archeology), Nhân học ngôn ngữ (linguistic anthropology), Nhân học văn hóa-xã hội (social-cultural anthropology) và Nhân học ứng dụng (applied anthropology).

Trong đó, Nhân học văn hóa – xã hội là một lĩnh vực quan trọng nghiên cứu về thế giới quan của con người trong các nền văn hóa và ở các quốc gia khác nhau, tìm hiểu về cuộc sống của những cộng đồng tộc người đa dạng về sắc tộc, đặc trưng văn hóa và xã hội, như các các cộng đồng cư dân ở miền núi vùng cao, thị dân ở khu vực đô thị, các cộng đồng nông dân, dân chài, buôn bán, thợ thủ công, v.v. ở khu vực đồng bằng và miền sông nước. Nhân học văn hóa – xã hội còn tìm hiểu về đời sống tôn giáo, nghiên cứu về ngôn ngữ, hệ thống xã hội, sinh kế, trao đổi, công nghệ, v.v. với mục đích giải mã những nét tương đồng và dị biệt của các cộng đồng dân cư/tộc người khác nhau.

Về lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu nhân học không chỉ nhấn mạnh đến tính ‘tổng thể’, so sánh, đối chiếu, đặc biệt là điền dã dân tộc học, mà còn tạo dựng nhiều trường phái và quan điểm lý thuyết khác nhau cùng với một hệ thống các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu vừa có tính đặc thù vừa mang tính tổng hợp, liên ngành, giúp các nhà nhân học thu thập và phân tích tài liệu trong qúa trình điền dã trên địa bàn nghiên cứu.

Các nhà nhân học có một vai trò quan trọng trong nghiên cứu, giảng dạy và thực hành nhân học ở nhiều lĩnh vực. Tri thức và các phương pháp nghiên cứu của nhân học đã được áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Tất cả những yếu tố đó làm cho nhân học trở thành một ngành khoa học độc đáo so với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.

Bộ môn Nhân học trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập ngày 09/3/2010 theo Quyết định số 394/QĐ-XHNV-TC trên cơ sở tách Bộ môn Nhân học (thành lập năm 1967, đến năm 2004 đổi tên thành Bộ môn Nhân học) từ Khoa Lịch sử.

Kế thừa truyền thống nhiều thập kỷ trong đào tạo và nghiên cứu của Bộ môn Dân tộc học, đội ngũ cán bộ của Bộ môn Nhân học hiện là một tập thể giảng viên cơ hữu, kiêm nhiệm và thỉnh giảng có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo và nghiên cứu nhân học.

Bộ môn không chỉ là nơi công tác và trưởng thành của nhiều nhà giáo, nhà khoa học có tên tuổi đã nghỉ hưu hoặc đang đảm trách những vị trí quan trọng trong hệ thống đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học trong cả nước, mà còn là một cơ sở đào tạo hàng trăm cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ người Việt Nam và nước ngoài về dân tộc học/nhân học.

Trong nhiều thập kỷ, Bộ môn luôn khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo có uy tín và chất lượng cao về dân tộc học trước đây và nhân học hôm nay ở Việt Nam. Từ năm 2009, Bộ môn triển khai xây dựng và mở chương trình đào tạo cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ nhân học.

Bên cạnh công việc giảng dạy, hướng dẫn, tổ chức nghiên cứu và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, đội ngũ cán bộ của Bộ môn còn đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng chương trình khung giáo dục đại học ngành Nhân học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có thể nói, với một lịch sử hơn 50 năm xây dựng và phát triển, các hoạt động đào tạo đại học và sau đại học của Bộ môn Dân tộc trước đây và Bộ môn Nhân học hôm nay đã có một bề dày kinh nghiệm, truyền thống lâu đời; đội ngũ cán bộ đang ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng; nhằm đào tạo một thế hệ các nhà nhân học chuyên nghiệp ở trình độ đại học và sau đại học.

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter