Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ Khoa Nhân học PDF. In Email
Giới Thiệu Bộ Môn - Tổ Chức Bộ Môn
Thứ bảy, 20 Tháng 4 2013 16:03


Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ Khoa Nhân học


1. Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017

 • Bí thư: Đồng chí Nguyễn Văn Sửu
 • Phó Bí thư: Đồng chí Nguyễn Trường Giang

2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa

1. PGS.TS. Lâm Bá Nam (Chủ nhiệm Bộ môn Nhân học Kinh tế - Xã hội) - Chủ tịch

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu (Chủ nhiệm Khoa) - Phó Chủ tịch

3. TS. Đinh Hồng Hải (Giảng viên Bộ môn Nhân học Văn hóa) - Thư ký

4. PGS.TS. Lê Sỹ Giáo (Chủ nhiệm Bộ môn Nhân học Văn hóa) - Ủy viên

5. PGS.TS. Nguyễn Văn Chính (Chủ nhiệm Bộ môn Nhân học Phát triển) - Ủy viên

6. TS. Nguyễn Trường Giang (Phó Chủ nhiệm Khoa) - Ủy viên

7. GS.TS. Lê Hồng Lý (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa) - Ủy viên

8. PGS.TS. Vương Xuân Tình (Viện trưởng Viện Dân tộc học) - Ủy viên

9. PGS.TS. Phạm Văn Dương (Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học) - Ủy viên

3. Ban Chủ nhiệm Khoa nhiệm kỳ 2015-2020

 • Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu
 • Phó Trưởng Khoa phụ trách đào tạo đại học: TS. Nguyễn Trường Giang
 • Phó Trưởng Khoa phụ trách nghiên cứu khoa học: TS. Lâm Minh Châu

4. Bộ môn Nhân học Văn hóa

 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu - Trưởng Bộ môn
 2. PGS.TS. Đinh Hồng Hải
 3. TS. Phan Phương Anh
 4. TS. Đinh Thị Thanh Huyền
 5. Ths. Nguyễn Thị Thu Huyền

5. Bộ môn Nhân học Kinh tế-Xã hội

 1. PGS.TS. NGƯT Lâm Bá Nam - Trưởng Bộ môn
 2. TS. Nguyễn Trường Giang
 3. TS. Lâm Minh Châu
 4. Ths. Lương Thị Minh Ngọc

6. Bộ môn Nhân học Phát triển

 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Chính - Trưởng Bộ môn
 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu
 3. TS. Nguyễn Thị Thu Hương
 4. Ths. Thạch Mai Hoàng
 5. Ths. Trần Thùy Dương

7. Tổ văn phòng

 1. CN. Trần Thị Quỳnh Trang

8. Các tổ chức đoàn thể

 • Chủ tịch công đoàn Khoa: TS. Đinh Thị Thanh Huyền
 • Bí thư Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa: Ths. Trần Thùy Dương

9. Giảng viên kiêm nhiệm

 1. TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Đại học Khoa học Tự nhiên
 2. TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Viện Dân tộc học
 3. TS. Trần Minh Hằng, Viện Dân tộc học
 4. PGS. TS. Phạm Văn Lợi, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN
 5. PGS.TS. Trần Hồng Hạnh, Tạp chí Dân tộc học
 6. TS. Trần Hữu Sơn, Hội Văn nghệ Việt Nam
 7. PGS.TS. Lê Ngọc Thắng, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam
 8. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, Viện Dân tộc học

10. Giảng viên thỉnh giảng

 1. GS.TS. Phan Hữu Dật, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam
 2. GS.TS. Ngô Đức Thịnh, Viện Nghiên cứu Văn hóa
 3. GS.TS. Lương Văn Hy, Khoa Nhân học, Đại học Toronto, Canada
 4. PGS.TS. Lương Hồng Quang, Viện Văn hóa - Nghệ thuật
 5. PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
 6. PGS.TS. Mai Văn Hưng, Đại học Giáo dục, ĐHQGH
 7. TS. Đặng Thị Hoa, Viện Gia đình và Giới
 8. TS. Lê Duy Đại, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam
 9. PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương, Viện Nghiên cứu Văn hóa
 10. TS. Trần Hồng Hạnh, Khoa Ngôn ngữ học

11. Visiting Scholars

 1. PGS. TS Brian Dott, Whitman College, USA (8-2008)
 2. NCS. Natalie Hannah Porter, Department of  Anthropology, University of Wisconsin-Madison (01-12/2009)
 3. Ths. Emmanuel Pannier, Nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Đại học Provence - Aix-Marseille 1 (10/2010-10/2011)
 4. TS. Christina Schwenkel, Bộ môn Nhân học, Đại học California, Riverside, Mỹ (06/2010-06/2011)
 5. TS. Christian Culas, Hội đồng Quốc gia về Khoa học Xã hội, Pháp (05/2010 -02/2012)
 6. Timothy Le, Yale University (6-8/2012)
 7. Rebecca Poplawski, Yale University (6-8/2012)
 8. Dr. Natalie Hannah Porter, Institute for Science, Innovation and Society, University of Oxford, UK (01/2013)

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Phần mềm đăng tin rao vặt | chụp ảnh cho bé | Chụp Ảnh Cưới Caro Studio | Thi công PCCC

  invisible hit counter