PGS.TS. Đinh Hồng Hải PDF. In Email
Đội Ngũ Cán Bộ - Đội Ngũ Cán Bộ
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 21:26

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Đinh Hồng Hải

Năm sinh:

1970

Cơ quan:

Bộ môn Nhân học Văn hóa, Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Ngoại ngữ

Tiếng Anh và tiếng Trung

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Di động:

+(84) 985731933

Địa chỉ:

501-K16, Bách Khoa, Hà Nội

Website:

https://harvard-yenching.academia.edu/HaiDinh

2. Quá trình đào tạo

 • Cử nhân Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (1998) &  Đại học Mỹ thuật công nghiệp (1996)2. Quá trình đào tạo
 • Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2001). M.Phil. (educated), Đại học Delhi, Cộng hoà Ấn Độ - University of Delhi, Delhi 110007 (2006).
 • Thực hiện Luận án tiến sĩ tại Trường Cao học Nghệ thuật và Khoa học, Đại học Harvard, Hoa Kỳ (2008-2010), bảo vệ tại Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2011).
 • Phó Giáo sư (2016)

3. Nghiên cứu và giảng dạy

3.1. Quá trình công tác

Từ 2015

Bộ môn Nhân học Văn hóa, Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

2001-2015 Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Văn hoá, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

2013 - nay

Giảng viên thỉnh giảng, Trường ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

2013 - nay

Giảng viên thỉnh giảng, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

2013 - nay

2012 – nay

2012

Peer review (bình duyệt bài) cho Tạp chí Nhân học, Đại học Trung văn – Hong Kong

Thành viên, Nhóm Nghiên cứu Tôn giáo Đông Nam Á (DORISEA), Đại học Gottingen, Cộng hòa Liên bang Đức

Giảng viên thỉnh giảng, Đại học Pecs, Cộng hòa Hungary

2009

Hội viên, Hiệp hội nghiên cứu châu Á, Hoa Kỳ (Association for Asian Studies, Inc.), USA

3.2. Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS

 • Số lượng thạc sĩ đã đào tạo và bảo vệ thành công: 03
 • Số lượng thạc sĩ đang đào tạo: 03

4. Các đề tài nghiên cứu

 1. Quản lý nhà  nước về thị trường mỹ thuật trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2014, Thành viên nghiên cứu chủ chốt.
 2. Nghệ thuật kiến trúc và tạo hình của dân tộc Cơtu, tỉnh Quảng nam, Thư viện tỉnh Quảng Nam, Sở văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Nam, 2014, Thành viên nghiên cứu chủ chốt.
 3. Biểu tượng Rồng Việt Nam trên cơ tầng văn hóa châu Á, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), Bộ Khoa học Công nghệ, 2014-2015, Chủ nhiệm đề tài.
 4. Biểu tượng Di Lặc trong giai đoạn bùng nổ kinh tế ở Việt Nam, Viện nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm  KHXH Việt Nam, 2013, Chủ nhiệm  đề tài
 5. Nghệ thuật diễn xướng Mo Mường, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), Bộ Khoa học Công nghệ, 2012-2013, Thành viên nghiên cứu chủ chốt.
 6. Chữ Nôm trong sự phát triển của văn hóa Việt Nam, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), Bộ Khoa học Công nghệ, 2011-2012, Thành viên nghiên cứu chủ chốt.
 7. VIE/029 – Dự án phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn tỉnh Cao Bằng, Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IFAD) & Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxembourg, 2010, Cố vấn Quốc gia.
 8. Bảo tồn và phát huy  Di sản văn hoá phi vật thể Thăng Long – Hà Nội, Bộ Khoa học công nghệ, 2006-2007, Thành viên nghiên cứu.
 9. Nhà gươl của người Cơtu, Viện nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 2006, Chủ nhiệm đề tài
 10. Nhân tố văn hoá trong sự phát triển của người Chăm ở Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 2004, Thành viên nghiên cứu chủ chốt.
 11. Vai trò của  Con đường Tơ lụa trong sự phát triển của Phật giáo Đại thừa, Quỹ nghiên cứu châu Á, thuộc Ford Foundation, 2007, Chủ nhiệm đề tài.
 12. Biểu tượng Di Lặc trong nghệ thuật Phật giáo châu Á, Quỹ nghiên cứu châu Á, thuộc Ford Foundation, 2004, Chủ nhiệm đề tài.

5. Các công trình đã công bố

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 1. Giáo sư Đinh Gia Khánh: nhà giáo – nhà khoa học tiên phong, Nxb.Thanh niên, Hà Nội 2014 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-64-1563-3
 2. Nghiên cứu biểu tượng: Một số hướng tiếp cận lý thuyết, Nxb. Thế giới, Hà Nội 2014.ISBN: 978-604-77-1080-5
 3. Lễ hội cộng đồng: Truyền thống và biến đổi, Nxb. ĐHQG Tp. HCM 2014 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-73-2701-0
 4. Văn hóa Việt Nam: Một số hướng tiếp cận liên ngành, Nxb. Văn học, Hà Nội 2014 (biên soạn). ISBN: 978-604-90-8548
 5. Bảo tàng và Di sản văn hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội 2013 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-90-2177-0
 6. Những biểu tượng đặc trưng trong văn hoá truyền thống Việt Nam, Tập 1. Nhà xuất bản Tri Thức, Hà Nội 2012.ISBN: 978-604-90-8548-2
 7. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể Thăng long - Hà Nội, Nhà xuất bản Hà Nội 2010 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-55-0028-6
 8. Du lịch Kiên Giang, Nhà xuất bản Văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2007 (dịch giả)
 9. Tôn giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội 2013 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-69-3276-5
 10. Văn hoá sông nước miền Trung, Nhà xuất bản ĐHQG, Hà nội 2006 (đồng tác giả)
 11. Nhà gươl của người Cơtu, Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc, Hà Nội 2006
 12. Đặc trưng di sản văn hoá Nam Trung bộ, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà nội 2005 (đồng tác giả)
 13. Văn hoá dân gian làng Tri Chỉ, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội 2011 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-59-0039-0

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

5.2.1. Kết quả nghiên cứu đã được công bố quốc tế

 1. “Symbolism in the New Era of Buddhism,” Dialogue Journal, Q3, Vol. 15, No. 1- 2014, India. R.N.I. Reg. No. DELENG/1999/1799
 2. “The Role of the Silk Road on the Development of Mahayana Buddhist Arts,” Dialogue Journal, Q2, Vol. 11, No.4- 2010, India. R.N.I. Reg. No. DELENG/1999/1799
 3. “Maitreya Image in Asian Buddhist Fine Arts,” Harvard-Yenching Working papers Series 2009, USA

5.2.2. Tạp chí khoa học chuyên ngành

 1. Táo quân Việt Nam và tín ngưỡng thờ lửa ở các nền văn hóa, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số 1, 2015. ISSN: 1859-4964
 2. Giá trị của biểu tượng Nghê trong văn hóa Việt Nam, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số 12, 2014. ISSN: 1859-4964
 3. Thần Tài: Nguồn gốc và những biến đổi trong văn hóa Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo số 6, 2014. ISSN: 1859-0403
 4. Biểu tượng con Nghê trong văn hóa và nghệ thuật tạo hình Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc số 12, 2014. ISSN: 0866-8617
 5. Các linh vật họ rồng trong văn hóa Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo số 12, 2014. ISSN: 1859-0403
 6. Biểu tượng rồng Việt Nam trên cơ tầng văn hóa châu Á, Tạp chí Văn hóa dân gian số 6, 2014. ISSN: 0866-7284
 7. Biểu tượng người có sừng ở hang Đồng Nội qua tiếp cận “khảo cổ học nhân văn”, Thông tin khoa học, Trung tâm nghiên cứu Hoàng thành Thăng Long số 2, 2014 (đồng tác giả)
 8. Biểu tượng Makara trong văn hóa và nghệ thuật Ấn Độ, Tạp chí Mỹ thuật và nhiếp ảnh số 12, 2014 (đồng tác giả). ISSN: 0866-7640
 9. Tính biểu tượng trong nghệ thuật, Tạp chí Mỹ thuật ứng dụng số 1, 2014
 10. Những báu vật bị bỏ quên, Tạp chí Văn hiến Việt Nam số 7-8, 2014 (đồng tác giả). ISSN: 2354-0559
 11. Sự biến đổi của tín ngưỡng Di Lặc trong Phật giáo: Từ Đấng cứu thế Phật giáo đến các biểu tượng Di Lặc thời Trung đại, Tạp chí Bảo tàng và nhân học số 3-4, 2013. ISSN: 0866-7616
 12. Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch sử ở Việt Nam trong giai đoạn hội nhập khoa học và giáo dục thế giới: Tiếp cận mô hình biểu tượng và niên đại học, Tạp chí Nguồn nhân lực khoa học xã hội số 2, 2013. ISSN: 0866-756X
 13. Một số nhà lý thuyết vốn xã hội tiêu biểu, Tạp chí Tia sáng số 3-4, 2013. ISSN: 0868-3131
 14. Âm giới và biểu tượng vũ trụ luận trong tang ma của người Mường, Tạp chí Văn hóa dân gian số 2, 2013. ISSN: 0866-7284
 15. Chính sách công và văn hóa ứng xử đối với nguồn nước: Thực trạng của sông Mekong và sông Hằng từ góc nhìn sinh thái văn hóa, Tạp chí Khoa học xã hội, số 8, 2012. ISSN: 1859-0136
 16. Khoa học xã hội trước thách thức hội nhập và phát triển, Tạp chí Tia sáng số 12, 2012. ISSN: 0868-3131
 17. Các biểu tượng trong nghệ thuật (dịch giả), Đặc san Mỹ thuật, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam số 2, 2012. ISSN: 1859 - 4697
 18. Từ “Kỹ thuật&Ma thuật” đến “Nghệ thuật&tác lực” qua góc nhìn của Alfred Gell, Tạp chí Tia sáng số 13, 2012. ISSN: 0868-3131
 19. Quan điểm của các nhà nhân học về vấn đề sử dụng biểu tượng, dịch giả,Tạp chí Văn hoá dân gian số 5, 2011. ISSN: 0866-7284
 20. Nghiên cứu văn hoá từ góc nhìn nhân học biểu tượng,Tạp chí Dân tộc học số 5, 2011. ISSN: 0866-7632
 21. Vai trò của Con đường tơ lụa trong sự phát triển của Phật giáo Đại thừa,Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 8, 2008. ISSN: 1859 – 2856
 22. Quan niệm về Thất bảo trong văn hóa Việt Nam, Tạp chí Dân tộc&Thời đại số 107, 2007. ISSN: 0868 – 328X
 23. Hình tượng Ngũ phúc trong văn hóa Việt nam,Tạp chí Văn hoá dân gian, số 3, 2007. ISSN: 0866-7284
 24. Hình tượng Lục tặc trong Phật giáo Việt nam, Tạp chí Xưa và Nay, số 14, 2007. ISSN: 868-331X
 25. Trang phục Quan họ- nét văn hoá Kinh Bắc (đồng tác giả),Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, số1, 2004. ISSN: 0866-8655
 26. 26.   Hình tượng Di Lặc trong tôn giáo - tín ngưỡng và nghệ thuật tạo hình của người Việt,Tạp chí Văn hóa dân gian, số 7, 2004. ISSN: 0866-7284
 27. 27.  Câu đối trong văn hóa của người Việt, Tạp chí Chiêu anh các, số 1 – Kiên Giang 2003
 28. 28.  Hình tượng ông Trời trong tín ngưỡng của người Việt,Tạp chí Xưa và Nay, số tháng 2 –2003. ISSN: 868-331X
 29. Quần thể di tích làng Đăm, Tạp chí Kiến trúc, số 100, 2003. ISSN: 0866-8617
 30. Linh hồn các tác phẩm nghệ thuật tạo hình của người Cơtu,Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, số 4, 2003. ISSN: 0866-8655
 31. Hình tượng Quan Công trong tín ngưỡng và văn hóa ở Việt Nam,Tạp chí Văn hoá dân gian, số 2, 2003. ISSN: 0866-7284
 32. Chiếc áo tơi trong đời sống người dân nông nghiệp Việt Nam,Tạp chí Văn hoá dân gian, số 5, 2003. ISSN: 0866-7284
 33. Tục làm nhà mồ và lễ bỏ mả ở Tây Nguyên,Tạp chí Dân tộc và thời đại, số 49, 2002. ISSN: 0868 – 328X
 34. 34.  Một số di sản kiến trúc đặc sắc ở Vân Nam - Trung Quốc,Tạp chí Dân tộc và thời đại, số 47, 2002. ISSN: 0868 – 328X
 35. Kiến trúc một số tộc người ở Vân Nam - Trung Quốc, Tạp chí Nguồn sáng dân gian, số 2, 2002
 36. Phố cổ Bao Vinh,Tạp chí Kiến trúc, số 5, 2002. ISSN: 0866-8655
 37. Đao đình,Tạp chí Kiến trúc, số 3, 2002. ISSN: 0866-8655
 38. Con đường hoàn thiện của chiếc áo dài trong nền văn hoá Việt Nam,Tạp chí Nhịp điệu, số 3-4, 2002
 39. Quả hồ lô trong nghệ thuật trang trí Việt, Tạp chí Dân tộc và thời đại, số 34, 2001. ISSN: 0868 – 328X
 40. Hình tượng bát bửu trong nghệ thuật trang trí người Việt, Tạp chí Văn hoá dân gian, số 6, 2001. ISSN: 0866-7284
 41. Đình So, Tạp chí Kiến trúc, số 5,  2001. ISSN: 0866-8655

5.3. Hội thảo quốc gia

 1. Hình chim trên trống đồng Đông Sơn và những quan điểm sai lầm về “vật tổ” của người Việt: Tiếp cận từ góc độ nghiên cứu mỹ thuật ứng dụng. Hội thảo “Mỹ thuật ứng dụng hiện nay và vấn đề biểu tượng trang trí trong quá trình hội nhập ở Việt Nam” do Bộ văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức tháng 11/2014 tại Hà Nội
 2. Cấu trúc luận với nghiên cứu biểu tượng: Từ ký hiệu học đến nhân học biểu tượng, Hội thảo lý luận văn học do Viện Văn học tổ chức, Hà Nội 2012
 3. Nghiên cứu biểu tượng và tiếp cận nhân học biểu tượng ở Việt Nam, Hội nghị thông báo Dân tộc học do Viện Dân tộc học tổ chức, Hà Nội  2008
 4. Tiếp cận thông tin – tư liệu khoa học xã hội trong giai đoạn bùng nổ thông tin hiện nay, Hội thảo “Sản phẩm và dịch vụ thông tin phục vụ các ngành khoa học xã hội giai đoạn hiện nay” do Viện Thông tin khoa học xã hội tổ chức, Hà Nội 2007
 5. Hình tượng Cửu long trong Văn hóa Việt Nam, Hội nghị Thông báo Văn hoá dân gian do Viện Nghiên cứu Văn hóa, Hà Nội  2007
 6. Tìm hiểu về Âm giới và Thập điện Diêm vương trong văn hóa Việt Nam, Hội nghị Thông báo Văn hoá dân gian do Viện Nghiên cứu Văn hoá tổ chức, Hà Nội  2006
 7. Nhân tố văn hóa trong sự phát triển của người Chăm ở Việt nam, Hội nghị thông báo Dân tộc học do Viện Dân tộc học tổ chức, Hà Nội  2006
 8. Hiện tượng xã hội hóa hình tượng Di Lặc trong Phật giáo châu Á, Hội nghị Thông báo Văn hoá dân gian do Viện Nghiên cứu Văn hoá tổ chức, Hà Nội  2005
 9. Hình tượng con rồng trong văn hóa sông nước của người Việt, Hội thảo “văn hóa sông nước miền Trung” do Hội Văn nghệ dân gian tổ chức, Phú Yên 2005
 10. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa – một số vấn đề đặt ra, (đồng tác giả), Hội nghị Thông báo Văn hoá dân gian do Viện Nghiên cứu Văn hoá tổ chức, Hà Nội  2004
 11. Nhà gươl, một di sản văn hóa đặc trưng của vùng Nam trung bộ, Hội thảo “Đặc trưng di sản văn hóa Nam trung bộ”, do Hội Văn nghệ dân gian tổ chức, Phú Yên 2004
 12. Một số tư liệu văn hoá dân gian về Đà Quốc Công Mạc Ngọc Liễn ở Quốc Oai, Hà Tây, Hội nghị Thông báo Văn hoá dân gian do Viện Nghiên cứu Văn hoá tổ chức, Hà Nội 2002

5.4. Hội thảo quốc tế

 1. 1-2015 Vietnamese and Korean Dragons: Ways to National Identities from Comparative Perspective. International conference: “Building ASEAN Community and Its Implications for Korea-ASEAN relations” organized by ASEAN Universities Network (AUN) and Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
 2. 12-2014 Vietnamese Art Market in Challenging of Integration and Development. International Conference: “Building the Policy for Art Market Development” organized by Ministry of Culture, Sport and Tourism in Hanoi
 3. 6-2014 The symbol of Saint Giong: From Myth to the Historical Text. International Conference: “Communal Festival – Tradition and Change” organized by USSH, VNU - HCMC and The University of Chinese Hong Kong
 4. 3-2014 Challenging of Vietnamese Social Sciences in International Intergration and Development. International conference: “What is Good University?” organized by UK Embassy in Hanoi
 5. 12-2013 Phù Đổng Community Festival in Historical Context of Vietnam. International conference: “Remaking Communal Festivals and Social Boundaries in Socialist/ Post-Socialist Societies” organized by The Chinese University of Hong Kong
 6. 9-2013  Challenging Clasification of Maitreya in Vietnam: The Future Buddha, Buddhist Savior or God of Wealth?. International Workshop organized by DORISEA (Gottingen University) in Hanoi
 7. 12-2012 Changes in Buddhist Messianic Beliefs: From the Symbolism of the Messiah to Medieval Maitreya Symbols, International workshop: “Religion in Vietnamese Contemporary” organized by USSH, Hanoi
 8. 11-2012 Historical Research and Training in Vietnam During the Period of Transition and International Integration via Symbolic Patterns and Chronology, International conference: “Vietnam on the road to integration and sustainable development” organized by Harvard-Yenching Institute and USSH, Hanoi
 9. 9-2012   Symbolism in the New Era of Buddhism: The Change of Maitreya from Buddhist Texts to Social Facts of Modernity in Vietnam, International workshop: “Religion, Places and Modernity in Eat and Southeast Asia” organized by Gottingen, Germany
 10. 6-2012   Influence of Public Policy and Behavioral Culture on Water Sources: Reality of the Mekong and Ganges Rivers from the Respective of Cultural Ecology, International conference: “Museums with Cultural Heritages in the Mekong and Ganga Rivers Facing with Global Climate Changes” organized by VICAS and VME in Hue city
 11. 5-2012  Changing Representations of Maitreya in Vietnamese Contemporary Religion, International conference: “Cultural Exchanges between Vietnam and Eat Asia: Perspectives from Social History and Anthropology” organized by USSH - VNU in Hanoi
 12. 7-2010 Cultural Studies: Approaching Methodology of Symbolic Anthropology, International Conference: “Anthropological Research and Training in Vietnam During the Period of Transition and International Integration” organized by USSH - VNU in Hanoi
 13. 12-2007 Modernity and Dynamics of Tradition in Vietnam: Anthropological Approaches. University of Social Sciences & Humanities- National University of Vietnam organized by USSH - VNU Ho Chi Minh City and Toronto University.
 14. 6-2006 The Role of the Silk Road in the Dissemination of Buddhism. Annual Conference No.4 of Asian Scholarship Foundation, held in Bangkok, Thailand
 15. 5-2006 Maitreya Image in Asian Buddhist Fine Art. Annual Conference of Asian Scholarship Foundation in Bangkok, Thailand
 16. 4-2005 The Linkage of Indo-Thai and Its Impacts in History. Indian Council of Cultural Relation (ICCR) Delhi, India
 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Phần mềm đăng tin rao vặt | chụp ảnh cho bé | Chụp Ảnh Cưới Caro Studio | Thi công PCCC

  invisible hit counter