Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ học tập của NCS Nhân học PDF. In Email
Sau Đại Học - Thủ tục và Biểu mẫu
Thứ bảy, 21 Tháng 11 2015 14:36

Khoa Nhân học hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ học tập của NCS chuyên ngành Nhân học. Đề nghị các NCS nghiên cứu và chủ động triển khai theo hướng dẫn này. Sau khi nhập học, mỗi NCS cần đăng ký Kế hoạch học tập nộp Ban Chủ nhiệm Khoa (qua trợ lý đào tạo).

 

Kèm theo thông báo này có:

1. Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ học tập của NCS Nhân học

2. Mẫu đăng ký Kế hoạch học tập NCS Nhân học

3. Mẫu báo cáo kết quả học tập của NCS

 

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter