Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 PDF. In Email
Sau Đại Học - Thông tin đào tạo
Thứ hai, 26 Tháng 6 2017 15:04

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017.

A. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ các điều kiện quy định trong Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

B. TUYỂN SINH THẠC SĨ

I. Danh mục các chuyên ngành tuyển sinh thạc sĩ

TT

Tên chuyên ngành

Mã số

25.

Nhân học

60.31.03.02

II. Điều kiện dự tuyển đào tạo thạc sĩ

Thí sinh dự tuyển vào chưong trình đào tạo thạc sĩ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Về văn bằng

a) Tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi;

b) Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, đã học bổ sung kiến thức theo qui định;

c) Người tốt nghiệp đại học một số ngành khác có thể đăng ký dự thi vào  các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Báo chí học (định hướng ứng dụng); Công tác xã hội (đinh hướng ứng dụng); Du lịch; Quản trị văn phòng; Quản lý Khoa học và Công nghệ; Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh-truyền hình; Tôn giáo học (định hướng ứng dụng) sau khi đã học bổ sung kiến thức theo qui định;

d) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT.

Danh mục ngành đúng/phù hợp, ngành gần tuyển sinh thạc sĩ:

https://drive.google.com/open?id=0BxbwOaXsfoc4YVkyZUJkRWZIZWc

III. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh.

2. Các đối tượng ưu tiên: phải có đủ các giấy tờ minh chứng hợp lệ theo qui định  của Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Mức ưu tiên: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi cơ bản hoặc 15 điểm (thang điểm 150) cho môn thi đánh giá năng lực.

IV. Các môn thi tuyển sinh Thạc sĩ Nhân học

1. Môn cơ bản, môn cơ sở:

+ Môn thi cơ bản: Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam

https://drive.google.com/open?id=0BxbwOaXsfoc4aEZDWTNzdGl5WG8

+ Môn thi cơ sở: Nhân học đại cương

https://drive.google.com/open?id=0BxbwOaXsfoc4bFY3YWg3eGhYZnM

2. Môn ngoại ngữ:

Thí sinh dự thi 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức theo hình thức trắc nghiệm.

+ Dạng thức đề thi môn ngoại ngữ:

https://drive.google.com/open?id=0BxbwOaXsfoc4UUhFQVJ5eEwwOFE

* Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của đơn vị đào tạo thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kĩ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao của ĐHQGHN;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài.

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: bậc 3 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn ĐHQGHN, bậc 4 đối với chương trình thạc sĩ liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng, bậc 5 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn quốc tế. Chứng chỉ có giá trị trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng ký dự thi thạc sĩ và được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận. Các Hội đồng tuyển sinh gửi các chứng chỉ ngoại ngữ do các tổ chức nước ngoài cấp của thí sinh về Trường Đại học Ngoại ngữ để được thẩm định tính xác thực của chứng chỉ trước khi công nhận tương đương (nếu cần).

Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ xét miễn thi đối với thí sinh dự thi thạc sĩ :

https://drive.google.com/open?id=0BxbwOaXsfoc4MjRHRGRrMk1ZZVU

V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Năm 2017, việc đăng kí dự thi tuyển sinh thạc sĩ ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được thực hiện trực tuyến. Phần mềm đăng kí dự thi do Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN xây dựng và được sử dụng thống nhất trong toàn ĐHQGHN.

Nhiệm vụ của thí sinh:

- Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo. Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 10/7/2017 đến 17h00 ngày 11/8/2017.

Địa chỉ cổng đăng ký trực tuyến: http://tssdh.vnu.edu.vn

- Thí sinh có nguyện vọng đăng ký sớm hơn trong thời gian mở cổng đăng ký tuyển sinh, tải mẫu đăng ký tuyển sinh thạc sĩ và khai báo đầy đủ các thông tin trong phiếu đăng ký, nộp trực tiếp phiếu đăng ký tại Phòng Đào tạo trước ngày 11/8/2017.

Tải mẫu đăng ký dự thi:

https://drive.google.com/open?id=0BxbwOaXsfoc4Qm90VDVqNHRVMjg

- Nộp lệ phí tuyển sinh đầy đủ theo quy định.

Lưu ý:

-  Thí sinh không đăng ký trực tuyến sẽ không đủ điều kiện để dự thi tuyển sinh.

- Thí sinh dự thi Thạc sĩ nộp hồ sơ sau khi có kết quả trúng tuyển và giấy báo nhập học.

-  Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Nhà trường sẽ xem xét hủy bỏ kết quả trúng tuyển của thí sinh nếu các thông tin đăng ký dự thi sai lệch với hồ sơ nhập học mà không đáp ứng tiêu chuẩn dự thi

C. TUYỂN SINH TIẾN SĨ

I. Danh mục các chuyên ngành tuyển sinh tiến sĩ

TT

Tên chuyên ngành

Mã số

21.

Nhân học

62.31.03.02

II. Điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ.

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1) Có lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2) Đáp ứng một trong các điều kiện về văn bằng và công trình đã công bố như sau:

2.1 Về văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng kí dự tuyển;

Danh mục ngành đúng/phù hợp, ngành gần xét tuyển nghiên cứu sinh:

https://drive.google.com/open?id=0BxbwOaXsfoc4Smw4d1RjN0o3QW8

- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính qui ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển và phải dự thi theo chế độ đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

2.2 Có công trình khoa học (bài báo hoặc báo cáo) liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển với số lượng cụ thể như sau:

 1. Đối với người có bằng đại học (ngành đúng loại giỏi trở lên) hoặc bằng thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu: tối thiểu 1 bài báo hoặc báo cáo.
 2. Đối với người có bằng thạc sĩ theo định hướng ứng dụng hoặc thực hành, hoặc có luận văn thạc sĩ dưới 10 tín chỉ: tối thiểu 2 bài báo hoặc báo cáo.

2.3 Có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

 1. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
 2. Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
 3. Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển;
 4. Người dự tuyển đáp ứng quy định tại mục a khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại mục b khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục kèm theo) theo quy định tại mục c do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng trong tuyển sinh tiến sĩ

https://drive.google.com/open?id=0BxbwOaXsfoc4R2N0bXhscUM0SG8

3) Được giới thiệu từ ít nhất hai nhà khoa học có chức danh giáo sự, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu, trong đó có một nhà khoa học nhận hướng dẫn luận án. Trong thư giới thiệu cần có nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của thí sinh dự tuyển;

4) Bài luận về dự định nghiên cứu (nằm trong HSCM) cần trình bày rõ ràng về lí do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lí do lựa chọn cơ sở đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo. Bài luận cũng cần nêu những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà thí sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học của thí sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ;

5)  Điều kiện thâm niên công tác:

6) Có đủ sức khoẻ để học tập.

V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh gồm:

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

2. Lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh. (theo mẫu)

3. Lí lịch khoa học có xác nhận của cơ quan công tác (theo mẫu)

4. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập của một bệnh viện đa khoa (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

5. Bản sao có xác nhận của công chứng Nhà nước các văn bằng chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học toàn khoá có xác nhận xếp loại của cấp có thẩm quyền cấp bằng (đối với người dự tuyển đào tạo tiến sĩ nhưng chưa có bằng thạc sĩ); bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ (đối với người dự tuyển đào tạo tiến sĩ đã có bằng thạc sĩ)

- Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm (nếu là cán bộ nhà nước) hoặc hợp đồng lao động dài hạn và giấy xác nhận chứng nhận thâm niên công tác.

- Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)

- Minh chứng về trình độ ngoại ngữ. (Nếu thí sinh có văn bằng được đào tạo ở nước ngoài thì phải có văn bản xác nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo)

6. Công văn giới thiệu đi dự thi (nếu có) của thủ trưởng cơ quan quản lý đối với người đang làm việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước hoặc ngoài nhà nước. (theo mẫu)

7. 02 phong bì Nhà trường phát hành (khi nộp hồ sơ) đã ghi sẵn địa chỉ của thí sinh và 04 ảnh chân dung cỡ 3x4cm.

8. Bài luận về dự định nghiên cứu, lý lịch khoa học cùng bản photo các công trình nghiên cứu đã công bố.

9. Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học GS, PGS, hoặc học vị TSKH, TS cùng chuyên ngành, trong đó có một nhà khoa học sẽ nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án. Trong thư giới thiệu cần có nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của thí sinh dự tuyển. (theo mẫu)

Nhiệm vụ của thí sinh:

 • Tải mẫu hồ sơ tuyển sinh:

https://drive.google.com/open?id=0BxbwOaXsfoc4TE9TZWhrZEk5N28

 • Khai báo và chuẩn bị đầy đủ các thông tin và hồ sơ chuyên môn theo quy định. Thí sinh cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gốc và 05 bộ photo
 • Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo. Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 10/7/2017 đến 17h00 ngày 11/8/2017.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Phòng Đào tạo trước ngày 11/8/2017 (hồ sơ nộp theo đường bưu điện sẽ tính theo dấu xác nhận của bưu điện gửi hồ sơ về Trường). Sau thời hạn trên, không tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

- Nộp lệ phí tuyển sinh đầy đủ theo quy định.

Lưu ý:

-  Thí sinh không đăng ký trực tuyến sẽ không đủ điều kiện để dự thi tuyển sinh.

- Thí sinh dự thi Thạc sĩ nộp hồ sơ sau khi có kết quả trúng tuyển và giấy báo nhập học.

-  Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Nhà trường sẽ xem xét hủy bỏ kết quả trúng tuyển của thí sinh nếu các thông tin đăng ký dự thi sai lệch với hồ sơ nhập học mà không đáp ứng tiêu chuẩn dự thi

D. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

I. Thời gian thi tuyển và công bố kết quả

1. Thời gian thi tuyển thạc sĩ và xét tuyển tiến sĩ:

- Thi tuyển thạc sĩ:

Công việc

Thời gian

Tập trung thí sinh và thi môn Cơ bản

Sáng thứ Bảy, 09/9/2017

Thi môn Cơ sở

Chiều thứ Bảy, 09/9/2017

Thi môn Ngoại ngữ

Sáng Chủ nhật, 10/9/2017

- Xét tuyển hồ sơ nghiên cứu sinh: Từ ngày 11/9 đến ngày 25/9/2017

2. Thời gian công bố kết quả thi: Dự kiến từ 25/9 đến 29/9/2017

3. Phúc khảo

- Nhận đơn phúc khảo trong thời gian 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi

- Công bố kết quả phúc khảo: Dự kiến 25 tháng 10/2017

* Lưu ý: Không phúc khảo kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn (trong tuyển sinh tiến sĩ)

4. Điểm xét tuyển và điểm chuẩn

4.1. Điểm xét tuyển: Để được trong diện xét tuyển, thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên (theo thang điểm 10) ở các môn thi cơ bản và cơ sở; đạt 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100) ở môn Ngoại ngữ nếu dự thi đào tạo thạc sĩ; có hồ sơ chuyên môn được đánh giá ở mức 55 điểm trở lên nếu dự tuyển đào tạo tiến sĩ.

4.2. Điểm chuẩn: Được xác định căn cứ trên chỉ tiêu đào tạo được giao và bằng cách tính tổng điểm thi các môn cơ bản và cơ sở (trừ Ngoại ngữ), điểm tổng hồ sơ chuyên môn của từng thí sinh từ cao nhất trở xuống cho từng ngành, chuyên ngành cho đến hết chỉ tiêu.

II. Thời gian khai giảng khóa học và thời gian đào tạo

1. Thời gian khai giảng khóa học: dự kiến tháng 11/2017

2. Thời gian đào tạo:

- Đào tạo thạc sĩ: 2 năm

- Đào tạo tiến sĩ:

+ Từ cử nhân: 4 năm

+ Từ thạc sĩ: từ 3 – 4 năm

E. KINH PHÍ TUYỂN SINH

1. Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đ/thí sinh  (không hoàn trả nếu rút hồ sơ)

2. Lệ phí thi:

2.1. Thi tuyển thạc sĩ:

+ Thí sinh thi cả 3 môn:  360.000đ/thí sinh

+ Thí sinh được miễn Ngoại ngữ:  240.000đ/thí sinh

2.2. Xét tuyển tiến sĩ:

+ Từ cử nhân: 440.000đ/thí sinh

+ Từ thạc sĩ:    200.000đ/thí sinh

3. Phương thức nộp lệ phí:

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, phòng 601 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Chuyển khoản:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

+ Số tài khoản: 2221.0000.656.899tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân (BIDV Thanh Xuân)

Khi chuyển khoản ghi rõ các thông tin: Họ tên người dự thi; Ngày sinh; Lệ phí dự thi Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ; Chuyên ngành

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ :

Phòng Đào tạo - bộ phận tuyển sinh (phòng 601 nhà E), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội .

Điện thoại hỗ trợ tuyển sinh thạc sĩ: (04) 3858.3957

Điện thoại hỗ trợ tuyển sinh tiến sĩ: (04) 3858.5239

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhsaudaihocUSSH

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter