Lễ trao bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ ngày 28-6-2017 PDF. In Email
Sau Đại Học - Thông tin đào tạo
Thứ sáu, 23 Tháng 6 2017 10:01

Các học viên của Khoa Nhân học nhận bằng đợt 1 năm 2017 chú ý thông báo của Nhà trường về Lễ trao bằng:

http://ussh.vnu.edu.vn/d4/news/Le-trao-bang-thac-si-tien-si-cho-hoc-vien-nghien-cuu-sinh-da-hoan-thanh-chuong-trinh-dao-tao-duoc-xet-cong-nhan-hoc-vi-va-cap-bang-thac-si-tien-si-dot-1-nam-2017-1-15459.aspx

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter