Thạc sĩ Nhân học PDF. In Email
Sau Đại Học - Chương trình đào tạo
Thứ sáu, 30 Tháng 11 2012 17:42

1. Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Nhân học thuộc ngành Nhân học áp dụng từ năm 2012 (cho Khóa 2013 và 2014).

2. Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Nhân học thuộc ngành Nhân học áp dụng từ Khóa 2015.

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter