Danh sách NCS Tiến sĩ PDF. In Email
Sau Đại Học - Danh sách NCS
Thứ sáu, 22 Tháng 8 2014 14:49

Nguyễn Minh Nguyệt

Khoá: 2017

Đề tài:

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Chính, TS. Olivier Tessier

Bùi Minh Hào

Khoá: 2016

Đề tài:

Người hướng dẫn:

Tạ Thị Tâm

Khoá: 2016

Đề tài:

Người hướng dẫn:

Nguyễn Hải Hà

Khoá: 2016

Đề tài:

Người hướng dẫn: PGS.TS. Vương Xuân Tình, TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Lương Thị Minh Ngọc

Khoá: 2016

Đề tài:

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Chính, TS. Nguyễn Trường Giang

Phan Thị Ngọc

Khóa: 2015

Đề tài: Biến đổi sinh kế ở làng Gia Trung (huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) trong tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu

Sền Thị Hiền

Khóa: 2015

Đề tài: Biến đổi xã hội ở nông thôn ngoại thành Hà Nội: Trường hợp làng Bùng, xã Phùng Xã, huyện Thạch Thất

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Chính

Nguyễn Thị Thu Huyền

Khóa: 2015

Đề tài: Ngô trong đời sống văn hóa của người Hmông ở cao nguyên Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Sỹ Giáo, TS. Trần Hồng Hạnh

Nguyn Thy Giang

Khóa: 2014

Đề tài: Không gian xã hội của cộng đồng người Hàn Quốc ở Hà Nội

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu

Chu Thu Hường

Khóa 2014:

Đề tài: Biến đổi không gian: Nghiên cứu trường hợp một làng Việt ở khu vực đồng bằng sông Hồng

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu

Nguyn Th Thanh Xuyên

Khóa: 2014

Đề tài: Tín ngưỡng thờ nữ thần của cư dân ven biển tỉnh Khánh Hòa: Truyền thống và biến đổi

Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Sỹ Giáo

Lê Nguyn Lê

Khóa: 2014

Đề tài: Vị thế kinh tế-xã hội của phụ nữ Công giáo (Nghiên cứu trường hợp làng Công giáo Bảo Nham – xã Bảo Thành – huyện Yên Thành – tỉnh Nghệ An)

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Chính, TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Hoàng Th Lê Tho

Khóa: 2013

Đề tài: Chăm sóc sức khỏe của nhóm phụ nữ di biến động xuyên biên giới

Người hướng dẫn: PGS.TS. Lâm Bá Nam, PGS. TS. Vương Xuân Tình

Phan Th Hoàn

Khóa:2013

Đề tài: Tri thức địa phương về việc sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của người Cơ-Tu ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam (Tiếp cận dưới góc độ luật tục)

Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Sỹ Giáo

Nguyên Th Tâm

Khóa: 2013

Đề tài: Tục hát Đúm ở vùng duyên hải Bắc Bộ

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyên Văn Chính

Bùi Minh Thun

Khóa:2011

Đề tài: Phương thức mưu sinh của nhóm người Đan Lai (Thổ) ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Sĩ Giáo, PGS. TS. Nguyễn Văn Sửu

Trnh Th Hnh

Khóa:2011

Đề tài: Biến đổi sinh kế của người Mường vùng lòng hồ thuỷ điện Hòa Bình ở nơi tái định cư

Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Chính, PGS.TS Trần Văn Bình

Chu Th Vân Anh

Khóa:2010

Đề tài: Tri thức địa phương trong việc sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của người Tày ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Người hướng dẫn: PGS.TS Lâm Bá Nam, PGS.TS Nguyễn Duy Thiệu

Lê Phương Tho

Khóa: 2010

Đề tài: Vai trò của phụ nữ trong đời sống cộng đồng ngư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Người hướng dẫn: PGS.TS Lâm Bá Nam, PGS.TS Nguyễn Duy Thiệu

Đinh Th Thanh Huyn

Khóa:2009

Đề tài: Tục chơi quan họ xứ Kinh Bắc xưa và nay

Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Lương,PGS.TS Lê Sĩ Giáo

Vũ Tú Quyên

Đề tài: Quá trình biến đổi kinh tế - xã hội của người La Ha từ sau ngày đổi mới (1986) đến nay (Trường hợp người La Ha ở bản Nậm Khao, xã Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La)

Năm bảo vệ: 2012

Pichet Saiphan (Thái Lan)

Đề tài: Sự biến đổi kinh tế - xã hội của người Thái ở Điện Biên từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay

Năm bảo vệ: 2011

Nguyn Th Ngân

Đề tài: Tang ma của người Nùng Phàn Slình ở tỉnh Thái Nguyên

Năm bảo vệ: 2011

Mai Văn Tùng

Đề tài: Tri thức địa phương về sử dụng và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên của người Mường ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Năm bảo vệ: 2011

Nguyn Trưng Giang

Đề tài: Quá trình khai khẩn và canh tác ruộng bậc thang của các tộc người Hmông, Dao ở huyện Sapa, tỉnh Lào Cai

Năm bảo vệ: 2011

Silapakit Teekantikun (Thái Lan)

Đề tài: Nghi lễ lên đồng của người Việt ở miền Bắc Việt Nam và của người Lào ở Đông Bắc Thái Lan

Năm bảo vệ: 2010

Vũ Trưng Giang

Đề tài: Tri thức bản địa của người Thái ở miền núi Thanh Hóa

Năm bảo vệ: 2009

Đằng Thành Đạt (Trung Quốc)

Đề tài: Nghiên cứu so sánh chính sách dân tộc của Việt Nam và Trung Quốc thời hiện đại

Năm bảo vệ: 2007.

Khăm Pheng ThipMuntaly (Lào)

Đề tài: Tổ chức xã hội truyền thống của người Phu Thay ở tỉnh Hủa Phăn (Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào)

Năm bảo vệ: 2005

Bùi Hng Vn

Đề tài: Biến đổi kinh tế xã hội của một xã châu thổ sông Hồng - xã Phụng Thượng (Hà Tây) từ 1945 đến 1995

Năm bảo vệ: 2002

Lee Seon Hee (Hàn Quốc)

Đề tài: Địa vị người phụ nữ Kinh (Việt) ở Hà Nội và những vùng phụ cận giai đoạn chuyển tiếp từ truyền thống sang hiện đại

Năm bảo vệ: 2002

Sim Sang Joon (Hàn Quốc)

Đề tài: Gia đình người Việt ở châu thổ sông Hồng và mối liên hệ của nó với các cộng đồng xã hội

Năm bảo vệ: 2001

Lý Hành Sơn

Đề tài: Các nghi lễ chủ yếu trong đòi sống của nhóm Dao Tiền ở Ba Bể, Bắc Cạn

Năm bảo vệ: 2001

Thu Nhung - Mlô Duôn Du

Đề tài: Người phụ nữ Êđê trong đời sống xã hội tộc người

Năm bảo vệ: 2001

Vi Văn An

Đề tài: Thiết chế bản - mường truyền thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An

Năm bảo vệ: 1999

Nguyn Ngc Thanh

Đề tài: Gia đình và hôn nhân của người Mường ở tỉnh Phú Thọ

Năm bảo vệ: 1999

Mai Thanh Sơn

Đề tài: Văn hóa vật chất của người Phù Lá ở Việt Nam

Năm bảo vệ: 1999

Bùi Văn Thành

Đề tài: Lễ hội truyền thồng của người Việt ở Hà Bắc

Năm bảo vệ: 1999

Trn Văn Bình

Đề tài: Người Xinh Mun ở Việt Nam - Vấn đề giao tiếp văn hóa

Năm bảo vệ: 1999

Artha Nantachukra (Thái Lan)

Đề tài: Các giá trị văn hóa vật chất của người Thái ở miền núi Nghệ An

Năm bảo vệ: 1998

Huỳnh Văn Ti

Đề tài: Những sinh hoạt văn hoá - tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nai

Năm bảo vệ: 1996

Trn Hu Sơn

Đề tài: Đời sống văn hoá tinh thần người Hmông ở Lào Cai (truyền thông và hiện tại)

Năm bảo vệ: 1998

Lâm Bá Nam

Đề tài: Nghề dệt cổ truyền ở đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam

Năm bảo vệ: 1995

Nguyn Đình Lc

Đề tài: Các dân tộc và quan hệ dân tộc ở miền núi Nghệ An hiện nay

Năm bảo vệ: 1992

Lê Ngc Thng

Đề tài: Trang phục cổ truyền của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam

Năm bảo vệ: 1990

Hoàng Lương

Đề tài: Hoa văn mặt chăn Thái Mường Tấc (Phù Yên – Sơn La)

Năm bảo vệ: 1985

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter