Đại hội đại biểu Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hoá

Ngày 27/8/2017, PGS.TS. Lâm Bá Nam- Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã về thành phố Thanh Hoá dự Đại hội đại biểu Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hoá- thuộc TW Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam. Hội Dân tộc học và Nhân học Thanh Hoá có hơn 130 hội viên và 02 Chi hội tại huyện Quan Sơn và huyện Bá Thước. Tại Đại hội, Chủ tịch Hội đã phát biểu chỉ đạo và trao bằng khen cho 02 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích hoạt động xuất sắc cho sự phát triển của ngành Dân tộc học và Nhân học.

 

(Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hoá)

Đại hội đại biểu Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hoá - 2

(PGS.TS. Lâm Bá Nam- Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội)

Đại hội đại biểu Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hoá - 1

(PGS.TS. Lâm Bá Nam trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân)

Nguồn ảnh: TS. Nguyễn Trường Giang