CÔNG BỐ TẠP CHÍ KHOA HỌC CỦA NHÓM SINH VIÊN KHOA NHÂN HỌC NĂM 2023

0 Comments

[CÔNG BỐ TẠP CHÍ KHOA HỌC CỦA NHÓM SINH VIÊN KHOA NHÂN HỌC NĂM 2023]

Trong năm 2022 vừa qua, với sự tài trợ từ đề án hỗ trợ nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa Nhân học, nhóm sinh viên K65 gồm Mai Nhật Minh, Dương Thị Tuyết Nhung và Trịnh Thị Mỹ Lệ, đã tiến hành nghiên cứu về văn hoá tộc người Sán Chí, dưới sự hướng dẫn của TS. Phan Phương Anh. Bằng phương pháp điền dã dân tộc học và sự hỗ trợ nhiệt tình từ người dân địa phương, bài nghiên cứu được hoàn thiện và tham gia đóng góp vào Cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên 2021 – 2022. Phát triển từ nghiên cứu đó, nhóm đã xuất bản bài báo đăng trên tạp chí Văn hoá học, số 6 (64) – 2022 mang tên: “Lễ ma khô của người Sán Chỉ (Sán Chay) tại Thái Nguyên: Thế giới quan và bản sắc văn hoá tộc người dưới tiếp cận Nhân học”. Bài báo chủ yếu mô tả, phân tích các lễ tiết quan trọng trong nghi lễ ma khô của người Sán Chỉ – Thái Nguyên và làm rõ sự chuyển đổi vị thế của con người từ cõi trần tục sang thế giới bên kia. Thông qua các nội dung được truyền tải trong bài viết, thế giới quan tộc người của cộng đồng Sán Chỉ được biểu hiện sâu sắc và gần gũi hơn tới các cộng đồng khác trong xã hội. Thẻ:, , ,