GS. Đặng Nghiêm Vạn PDF. In Email
Chân dung nhà nhân học - Chân dung
Thứ tư, 05 Tháng 8 2015 21:19

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1930
 • Chức danh: Giáo sư
 • Thời gian công tác tại  Khoa Nhân học (Bộ môn Dân tộc học trước đây): 1963 -1967

II. Các công trình khoa học

 1. Đại cương về các nhóm dân tộc thuộc ngôn ngữ Tày – Thái ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Thông báo Khoa học Sử học, tập 2, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1961.
 2. Sơ lược về sự thiên di của các bộ tộc Thái vào Tây Bắc Việt Nam (viết chung). Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 78, 1965.
 3. Những hoạt động của Hoàng Công Chất trong thời kì ở Tây Bắc (viết chung). Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 81.
 4. Vấn đề An Dương Vương và lịch sử dân tộc Tày ở Việt Nam (viết chung). Thông báo Khoa học Sử học, tập 2, 1966.
 5. Vài ý kiến về vấn đề đối tượng của Dân tộc học. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 97, 1967.
 6. Truyền thống chống xâm lăng của Điện Biên trong lịch sử (viết chung). Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 102, 1967.
 7. Tìm thấy gia phả của dòng họ Lưu Nhân Chú. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 105, 1967.
 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter