Thực tập thực tế học phần trong CTĐT đại học ngành Nhân học tại Bản Lác – Mai Châu – Hòa Bình

Thực tập thực tế học phần trong CTĐT đại học ngành Nhân học tại Bản Lác – Mai Châu – Hòa Bình Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các học phần cụ thể có nội dung kiến thức, kỹ Đọc thêm…

SUMMER SCHOOL ON RESEARCHING LAND GOVERNANCE AND LAND RELATIONS IN THE MEKONG REGION, 15-19 JULY 2019 at RCSD, CHIANG MAI UNIVERSITY

summer school poster

CALL FOR APPLICATIONS SUMMER SCHOOL ON RESEARCHING LAND GOVERNANCE AND LAND RELATIONS IN THE MEKONG REGION 15-19 JULY 2019 at RCSD, CHIANG MAI UNIVERSITY TO APPLY CLICK HERE (DEADLINE – 17 MAY) The Regional Center for Social Science and Sustainable Development and the Mekong Land Đọc thêm…

Seminar của GS Philippe Descola: “How anthropology will help scientists intertwine nature and society to better address the Earth system disequilibrium of Anthropocene?”

Khoa Nhân học trân trọng giới thiệu Seminar của GS Philippe Descola, Giáo sư Nhân học, College de France, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự kiện này nằm Đọc thêm…

Viện Dân tộc học tổ chức khóa đào tạo, tập huấn với chủ đề: “Những trở ngại cho việc phát triển ở vùng cao Việt Nam hiện nay: thách thức đối với các tộc người thiểu số”

Viện Dân tộc học đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Harvard Yenching tổ chức khóa đào tạo, tập huấn với chủ đề: “Những trở ngại cho việc phát triển Đọc thêm…