THÔNG BÁO: Xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2020

THÔNG BÁO: Xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2020 Chi tiết xem link đính kèm: http://files.ubdt.gov.vn/files/ecm/source_files/2020/09/28/19103944_1243-TB-UBDT.signed_20-09-28.pdf