SOCIAL DISTANCING: BẠN CÓ BAO NHIÊU MỐI QUAN HỆ?

SOCIAL DISTANCING: BẠN CÓ BAO NHIÊU MỐI QUAN HỆ? Social distancing là gì? Trong đại dịch covid-19, thuật ngữ social distancing liên tục được các phương tiện truyền thông nhắc tới như một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để Đọc thêm…

[Sách] Ảnh hưởng của trường phái Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam

[Sách] Ảnh hưởng của trường phái Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam Sau hơn ba năm thai nghén, cuốn sách Ảnh hưởng của trường phái Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam ra mắt bạn đọc đúng vào dịp đầu xuân Đọc thêm…

Quỹ Evans Fund, Đại học Cambridge tài trợ quyền truy cập Tạp chí cho cán bộ và sinh viên USSH

Với mong muốn hỗ trợ sự phát triển của nghiên cứu nhân học nói riêng và khoa học xã hội ở Việt Nam nói chung, Quỹ Evans Fund thuộc Khoa Nhân học, Đại học Cambridge đã quyết định tài trợ Đọc thêm…