Thực tập thực tế học phần trong CTĐT đại học ngành Nhân học tại Bản Lác – Mai Châu – Hòa Bình

Thực tập thực tế học phần trong CTĐT đại học ngành Nhân học tại Bản Lác – Mai Châu – Hòa Bình Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các học phần cụ thể có nội dung kiến thức, kỹ Đọc thêm…

SUMMER SCHOOL ON RESEARCHING LAND GOVERNANCE AND LAND RELATIONS IN THE MEKONG REGION, 15-19 JULY 2019 at RCSD, CHIANG MAI UNIVERSITY

summer school poster

CALL FOR APPLICATIONS SUMMER SCHOOL ON RESEARCHING LAND GOVERNANCE AND LAND RELATIONS IN THE MEKONG REGION 15-19 JULY 2019 at RCSD, CHIANG MAI UNIVERSITY TO APPLY CLICK HERE (DEADLINE – 17 MAY) The Regional Center for Social Science and Sustainable Development and the Mekong Land Đọc thêm…