Australian Government’s new scholarship program

The Destination Australia program is the Australian Government’s new scholarship program to provide financial support for more tertiary education students to study in regional Australia. Destination Australia supports the implementation of the Australian Government’s National Strategy for International Education 2025. Over 1000 scholarships Đọc thêm…

Seminar của GS Philippe Descola: “How anthropology will help scientists intertwine nature and society to better address the Earth system disequilibrium of Anthropocene?”

Khoa Nhân học trân trọng giới thiệu Seminar của GS Philippe Descola, Giáo sư Nhân học, College de France, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự kiện này nằm Đọc thêm…