Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp QH-2017-X

Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp QH-2017-X Dưới sự chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm khoa Nhân học, khoa Nhân học sẽ diễn ra buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá QH-2017-X (K62) bằng hình Read more