Thực tập thực tế học phần trong CTĐT đại học ngành Nhân học tại Bản Lác – Mai Châu – Hòa Bình

Thực tập thực tế học phần trong CTĐT đại học ngành Nhân học tại Bản Lác – Mai Châu – Hòa Bình Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các học phần cụ thể có nội dung kiến thức, kỹ Đọc thêm…