Ths. Nguyễn Thị Thu Huyền PDF. In Email
Đội Ngũ Cán Bộ - Đội Ngũ Cán Bộ
Thứ sáu, 04 Tháng 9 2015 21:31

1. Sơ yếu lí lịch

 • Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
 • ­Năm sinh: 1989
 • Quê quán: Tam Đảo - Vĩnh Phúc.
 • Học vị: Thạc sĩ Dân tộc học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Nhân học Văn hóa, Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Thời gian công tác tại trường: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2015.
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Quá trình đào tạo

 • Cử nhân: Chuyên ngành Dân tộc học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Thạc sĩ: Dân tộc học học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Nghiên cứu sinh tại khoa Nhân học từ tháng 8-2015, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Nghiên cứu và giảng dạy

 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nhân học văn hóa, sinh thái văn hóa, bảo tồn văn hóa tộc người, văn hóa tộc người Hmông.
 • Giảng dạy: Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam.

4. Ấn phẩm (bài báo khoa học, báo cáo tại các hội thảo)

 • “Ẩm thực từ ngô của người Hmông Trắng ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học sinh viên trường Đại học KHXH & Nhân Văn, ĐHQG Hà Nội, tr.186 - 187, 2011.
 • Ngô trong văn hóa ẩm thực của người Hmông ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Tạp chí Văn hóa học, số 6, tr. 66 - 73, 2014.
 • Các dụng cụ chế biến, các đồ chứa đựng, sử dụng trong ăn uống của người Hmông ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, (viết chung), Tạp chí Bảo tàng và Nhân học, số 1, tr.14 - 20, 2015.
 • “Tín ngưỡng cầu mùa của người Thái Trắng ở Mường Mô, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu”, in trong Cộng đồng Thái - Kadai Việt Nam những vấn đề phát triển bền vững, tr.286-290, 2015.
 • “Hệ thống nghi lễ ngày tết của người Hmông ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang” (viết chung) in trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Kinh tế và văn hóa - xã hội các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập ASEAN”(International conference on socio - cultural and economic integration of indigenous peoples in the context of the ASEAN), tr. 679-680, 2015.

5. Đề tài tham gia nghiên cứu

 • Khảo sát về tình hình sức khỏe và mối quan hệ xã hội của người khuyết tật ở Hà Nội và Đà Nẵng (thực hiện năm 2013), Đơn vị thực hiện: Tổ chức DAI và Hội trợ giúp Người Khuyết tật Việt Nam (VNAH).
 • Gốm làng Cậy (thực hiện năm 2013), Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Đơn vị thực hiện: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.
 • Vai trò của ẩm thực với Du lịch Hà Nội (thực hiện năm 2013 - 2014), Viện Văn hóa (Đại học Văn hóa Hà Nội).
 • Biến đổi xã hội miền Nam Việt Nam 1954-1975 (thực hiện năm 2013 - 2015), Quỹ NAFOSTE, Bộ Khoa học Công nghệ.
 • Địa chí Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (thực hiện năm 2013 - 2014), Đơn vị thực hiện: UBND huyện Vĩnh Tường.
 • Dự án thành phần Nghiên cứu bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc vùng lòng hồ và vùng tái định cư thủy điện Lai Châu (thực hiện năm 2014 - 2015), Đơn vị thực hiện: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

6. Giải thưởng

 • Giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN năm 2011.
 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter