TS. Đinh Thị Thanh Huyền PDF. In Email
Đội Ngũ Cán Bộ - Đội Ngũ Cán Bộ
Thứ năm, 06 Tháng 8 2015 16:24

1. Sơ yếu lí lịch

2. Quá trình công tác

 • Từ năm 2004 đến tháng 12/2005: Cộng tác viên biên tập Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin
 • Từ năm 1997 đến 2001: Học đại học tại Khoa Lịch sử, chuyên ngành Dân tộc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Từ năm 2002 đến 2005: Học cao học tại Khoa Lịch sử, chuyên ngành Dân tộc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Từ tháng 12 năm 2009 đến 2015: Nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Quá trình công tác

 • Từ tháng 2/2006 đến tháng 5/2006: Trợ lý khoa học  tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Á- Thái Bình Dương, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 6/2015: Công tác tại Viện Văn hoá, Đại học Văn hoá Hà Nội
 • Từ 1 tháng7 năm 2015: Giảng viên Bộ môn Nhân học Văn hóa, Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Nghiên cứu

 • Bản sắc văn hóa, đa dạng văn hóa và văn hóa vùng
 • Văn hóa phi vật thể và bảo tồn văn hóa
 • Văn hóa Dân gian các tộc người ở Việt Nam
 • Quan họ Bắc Ninh và các hình thức dân ca Bắc bộ

5. Giảng dạy

 • Nhân học đại cương

 • Văn hóa và bảo tồn văn hóa

6. Ấn phẩm và đề tài nghiên cứu

6.1. Bài báo

TT

Tên bài viết

Năm công bố

Tên tạp chí

1.

Dân ca quan họ Bắc Ninh: Các khuynh hướng tiếp cận

2014

Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 5/2014, tr. 23-33

2.

Đặc điểm và giá trị thẩm mỹ trong trang phục quan họ truyền thống

2014

Tạp chí Bảo tàng và Nhân học, số 3/2014, trang 56-67

3.

Tiếp cận Tục chơi quan họ xứ Kinh Bắc từ lý thuyết nhân học văn hoá

2014

Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội, số 11/2014, tr. 30-39.

4.

Tục uống trà của người Trung Quốc


2013

Tạp chí Nghiên cứu văn  hoá, số 5/2013, http://huc.edu.vn/vi/cus/file=dm!id=233/

5.

Một vài suy nghĩ về đời sống tôn giáo bản địa ở Việt Nam


2007

Tạp chí Tôn giáo, số 10/2007, trang 42-46.

6.2. Báo cáo hội thảo

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên kỷ yếu/hội thảo


1.

Xây dựng và vận hành các thiết chế văn hóa trong đời sống văn hóa cơ sở (Qua nghiên cứu thực tế tại làng Diềm – xã Hòa Long – thành phố Bắc Ninh)2015

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đời sống văn hóa, môi trường văn hóa. Hội thảo  Trường ĐH Văn hoá HN và Viện Văn hoá 15.4.2015 tại Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

2.

Lễ hội đình Diềm: Từ nơi hát thờ đến sân chơi ngày hội


2014

Hội nghị Thông báo văn hoá dân gian- Viện Văn hoá- Viện Hàn lâm KHXHVN, 5.12.2014

3.

Phát triển văn hoá trong xây dựng nông thôn mới


2014

Văn hoá trong xây dựng nông thôn mới tại Tiền Giang. Hội thảo  Trường ĐH Văn hoá Hà Nội và Sở Văn hoá Tiền Giang, Mỹ Tho 08.12.2014


4.

Bảo tồn và phát huy sinh hoạt văn hoá quan họ trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang hiện nay


2013

Phát huy vai trò của văn hoá trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang, Hội thảo  Trường ĐH Văn hoá Hà Nội và Sở Văn hoá Bắc Giang, Bắc Giang 17.7.2013


5.

Một vài suy nghĩ về quan điểm nền văn hoá Việt Nam thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam của Nghị quyết TW 5 khoá VIII2013

Một số vấn đề lí luận trong Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII sau 15 năm triển khai trong thực tiễn.Hội thảo Viện Văn hoá, Đại học Văn hoá Hà Nội, Hà nội 11.4.2013


6.

Truyền thống kinh doanh trong lịch sử và vấn đề xây dựng văn hoá kinh doanh ở Việt Nam hiện nay


2013

Sách Kỷ yếu Hội nghị

7.

Tìm hiểu về quan điểm của Chủ nghĩaMác-Lenin về nguồn gốc của tôn giáo tín ngưỡng”,


2012

Thanh niên với vấn đề tôn giáo tín ngưỡng trong giai đoạn hiện nay.Hội thảo khoa học Viện Văn hóa, 26.3.2012

8.

Vai trò của giáo dục trong gia đình đối với sự phát triển của trẻ em


2012

Thực tại và tương lai của gia đình trong thế giới hội nhập. Hội thảo quốc tế tại Đại học Văn hoá Hà Nội,29.11.2012

9.

Ngoại giao văn hoá để thế giới hiểu Việt Nam hơn trong thời kỳ hội nhập2011

Ngoại giao văn hoá trong thời kỳ hội nhập. Hội thảo quốc tế tại Đại học Văn hoá Hà Nội 30.12.2011.


10.

Xây dựng văn hoá cơ sở nhằm góp phần phát triển các loại hình văn hoá du lịch ở Việt Nam, 2008.

2008

Bảo tồn và phát huy phong tục tập quán các dân tộc thiểu số Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Hội thảo Viện Văn hoá và Bảo tàng các dân tộc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, 22.6.2008

6.3. Đề tài nghiên cứu

STT

Tên đề tài

Năm công bố

Trách nhiệm

Cơ quan chủ trì

1

Nghề rèn truyền thống ở  Đa Sỹ- Hà Tây

2009

Tham gia

Viện Văn hoá

2

Văn hoá giáo dục truyền thống trong gia đình người Việt ở châu thổ sông Hồng và người Hán ở Quảng Tây, Trung Quốc (những so sánh ban đầu)

2009

Đồng chủ nhiệm

Viện Văn hoá

3

Xây dựng môi trường văn hoá làng nghề Hà Nội trong bối cảnh CNH, HĐH

2009

Tham gia

Viện Văn hoá

4

Văn hoá làng chài Cửa Vạn trong quá trình hội nhập

2010

Tham gia

Viện Văn hoá

5

Văn hoá thương mại Hà Nội xưa và nay

2013

Tham gia

Viện Văn hoá

6

Ảnh hưởng của văn hoá ẩm thực đến hoạt động du lịch ở Hà Nội

2014

Chủ nhiệm

Viện Văn hoá

7

Du lịch Hà Nội trong bối cảnh hội nhập: Thực trạng và giải pháp

2015

Chủ nhiệm

Viện Văn hoá

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter