PGS.TS. Đinh Hồng Hải PDF. In Email
Đội Ngũ Cán Bộ - Đội Ngũ Cán Bộ
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 21:26

1. Thông tin cá nhân

 • Họ và tên: Đinh Hồng Hai
 • Năm sinh: 1970
 • Cơ quan: Bộ môn Nhân học văn hóa, Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 • Di dộng: + (84) 985731933
 • Địa chỉ nhà riêng: 501-K16 Bách Khoa, Hà Nội
 • Website: https://harvard-yenching.academia.edu/HaiDinh

2. Quá trình đào tạo

 • Cử nhân Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (1998) &  Đại học Mỹ thuật công nghiệp (1996)
 • Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2001) M.Phil. (educated), Đại học Delhi, Cộng hoà Ấn Độ - University of Delhi, Delhi 110007 (2006)
 • Thực hiện Luận án tiến sĩ tại Trường Cao học Nghệ thuật và Khoa học - GSAS, Đại học Harvard, Hoa Kỳ (2008-2010), bảo vệ tại Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2011)
 • Phó Giáo sư (2016)

3. Nghiên cứu và giảng dạy

3.1. Quá trình công tác

 • Từ 2015: Bộ môn Nhân học văn hóa, Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
 • 2001-2015: Hội viên, Hiệp hội nghiên cứu Đông Nam Á tại châu Âu (EuroSEAS); Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Văn hoá, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • 2013-nay: Giảng viên thỉnh giảng, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; Giảng viên thỉnh giảng, Đại học Pecs, Cộng hòa Hungary
 • 2013-nay: Peer review (bình duyệt bài) cho Tạp chí Nhân học, Đại học Trung văn – Hong Kong
 • 2012-nay: Thành viên, Nhóm Nghiên cứu Tôn giáo Đông Nam Á (DORISEA), Đại học Gottingen, Cộng hòa Liên bang Đức
 • 2009: Hội viên, Hiệp hội nghiên cứu châu Á, Hoa Kỳ (Association for Asian Studies, Inc.), USA

3.2. Các môn học đang giảng dạy

 • Nhân học văn hóa; Văn hóa và biểu tượng; Nhân học tôn giáo; Nhân học nghệ thuật; Tôn giáo tín ngưỡng và lễ hội; Nghệ thuật các tộc người Việt Nam trong sự đối sánh với một số quốc gia châu Á; Nghệ thuật và nhân văn; Nghiên cứu hành vi và xã hội

3.3. Các hướng nghiên cứu chính

 • Nhân học văn hóa, nhân học tôn giáo, nhân học nghệ thuật và biểu tượng, nghệ thuật học, ký hiệu học, biến đổi văn hoá

4. Sách chuyên khảo, giáo trình

 1. Toàn cầu hóa và biến đổi đô thị ở Việt Nam đương đại. Nxb. Tri thức, Hà Nội 2016 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-943-391-7
 2. Nhân học ở Việt Nam: Một số vấn đề về lịch sử, nghiên cứu và đào tạo. Nxb. Tri thức, Hà Nội 2016 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-943-391
 3. Nữ giới Phật giáo Việt Nam: Truyền thống và hiện đại. Nxb.ĐHQGTp.HCM 2016 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-73-4116-0
 4. Những biểu tượng đặc trưng trong văn hoá truyền thống Việt Nam. Tập 3: Các con vật linh. Nxb. Thế giới, Hà Nội 2016. ISBN: 978-604-77-1331-8
 5. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Nxb. Lý luận chính trị, 2015 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-901-533-5
 6. Việt Nam học: Những phương diện văn hóa truyền thống. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội 2015 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-944-280-3
 7. Những biểu tượng đặc trưng trong văn hoá truyền thống Việt Nam. Tập 2: Các vị thần. Nxb. Thế giới, Hà Nội 2015. ISBN: 978-604-77-1331-8
 8. Mỹ thuật ứng dụng trên đường tìm về bản sắc Việt. Nxb. Văn hóa văn nghệ, Tp. HCM 2015 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-68-1759-8
 9. Giáo sư Đinh Gia Khánh: nhà giáo – nhà khoa học tiên phong. Nxb.Thanh niên, Hà Nội 2014 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-64-1563-3

10.  Nghiên cứu biểu tượng: Một số hướng tiếp cận lý thuyết. Nxb. Thế giới, Hà Nội 2014. ISBN: 978-604-77-1080-5

11.  Lễ hội cộng đồng: Truyền thống và biến đổi. Nxb. ĐHQG Tp. HCM 2014 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-73-2701-0

 1. Tôn giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay. Nxb. Tôn giáo, Hà Nội 2013 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-69-3276-5

13.  Bảo tàng và Di sản văn hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội 2013 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-90-2177-0

14.  Những biểu tượng đặc trưng trong văn hoá truyền thống Việt Nam. Tập 1: Các bộ trang trí điển hình. Nxb. Tri Thức, Hà Nội 2012. ISBN: 978-604-90-8548-2

15.  Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể Thăng long - Hà Nội. Nxb. Hà Nội 2010 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-55-0028-6

16.  Du lịch Kiên Giang. Nxb. Văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2007 (dịch giả)

17.  Văn hoá sông nước miền Trung. Nxb. ĐHQG, Hà nội 2006 (đồng tác giả)

18.  Nhà gươl của người Cơtu. Nxb. Văn hoá dân tộc, Hà Nội 2006

19.  Đặc trưng di sản văn hoá Nam Trung bộ. Nxb. Khoa học xã hội, Hà nội 2005 (đồng tác giả).

20.  Văn hoá dân gian làng Tri Chỉ. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội tái bản 2011 (đồng tác giả). ISBN: 978-604-59-0039-0

5. Các đề tài nghiên cứu

 1. Quản lý nhà  nước về thị trường mỹ thuật trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2014, Thành viên nghiên cứu chủ chốt
 2. Nghệ thuật kiến trúc và tạo hình của dân tộc Cơtu, tỉnh Quảng nam, Thư viện tỉnh Quảng Nam, Sở văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Nam, 2014, Thành viên nghiên cứu chủ chốt
 3. Biểu tượng Rồng Việt Nam trên cơ tầng văn hóa châu Á, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), Bộ Khoa học Công nghệ, 2014-2015, Chủ nhiệm đề tài
 4. Biểu tượng Di Lặc trong giai đoạn bùng nổ kinh tế ở Việt Nam, Viện nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm  KHXH Việt Nam, 2013, Chủ nhiệm  đề tài
 5. Nghệ thuật diễn xướng Mo Mường, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), Bộ Khoa học Công nghệ, 2012-2013, Thành viên nghiên cứu chủ chốt
 6. Chữ Nôm trong sự phát triển của văn hóa Việt Nam, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), Bộ Khoa học Công nghệ, 2011-2012, Thành viên nghiên cứu chủ chốt
 7. VIE/029 – Dự án phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn tỉnh Cao Bằng, Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IFAD) & Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxembourg, 2010, Cố vấn Quốc gia
 8. Bảo tồn và phát huy  Di sản văn hoá phi vật thể Thăng Long – Hà Nội, Bộ Khoa học công nghệ, 2006-2007, Thành viên nghiên cứu.
 9. Vai trò của  Con đường Tơ lụa trong sự phát triển của Phật giáo Đại thừa, Quỹ nghiên cứu châu Á, thuộc Ford Foundation, 2007, Chủ nhiệm đề tài
 10. Nhà gươl của người Cơtu, Viện nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 2006, Chủ nhiệm đề tài
 11. Nhân tố văn hoá trong sự phát triển của người Chăm ở Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 2004, Thành viên nghiên cứu chủ chốt
 12. Biểu tượng Di Lặc trong nghệ thuật Phật giáo châu Á, Quỹ nghiên cứu châu Á, thuộc Ford Foundation, 2004, Chủ nhiệm đề tài

6. Các công trình đã công bố

6.1. Các công bố trên tạp chí khoa học và hội thảo quốc tế

 1. “Symbolism in the New Era of Buddhism,” Dialogue Journal, Q3, Vol. 15, No. 1- 2014, India. R.N.I. Reg. No. DELENG/1999/1799
 2. “The Role of the Silk Road on the Development of Mahayana Buddhist Arts,” Dialogue Journal, Q2, Vol. 11, No.4- 2010, India. R.N.I. Reg. No. DELENG/1999/1799
 3. “Maitreya Image in Asian Buddhist Fine Arts,” Harvard-Yenching Working papers Series 2009, USA
 4. Culture Change, Poverty and Poverty Reduction Policies in Ethnic Minorities Teritory: A case Study in a Chinese-Vietnamese Border Province. The 2nd Chia-ASEAN Ethnic Cultural Forum on 13-16.4.2017 in Chongzuo, Guangxi, China
 5. Deluge and Gourd-motif in Vietnamese and Southeast Asian culture from a perspective of regional study. The 5th International Conference on Vietnamese Studies: “Sustainable Development in the Context of Global Change” Hanoi, Vietnam, 12-2016
 6. Invented tradition via te symbol of Mother Goddess Lieu Hanh in Vietnamese culture. International Conference: “Cultural Resources for Sustainable Development: Theories, Practices and Policy Solutions.” Hanoi, Vietnam,12-2016
 7. Hypothesis on the formation of Budai Heshang (布袋和尚) in Chinese culture and it’s influence on Vietnamese culture. “International forum on Hong Ha Basin,” Honghe, Yunnan, China, 11-2015
 8. The intellectual knowledge of Nguyen Van Huyen  from the book “Contribution on Vietnamese culture.” International conference: “Anthropology in Vietnam: History, actuality and perspective.” Hanoi, Vietnam, 9-2015
 9. The Mixing beliefs in contemporary Vietnamese Buddhism: A case study of Earth God, God of Wealth, and Maitreya God of Wealth. Biannual conference organized by European Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS). University of Vienna, Austria, 8-2015
 10. Maitreya – God of Welath: A Case Study of Culture Change in Contemporary Vietnam. International conference: “Culture change in urban Vietnam during globalization and modernization” organized by USSH, Hanoi and Western Sidney, Australia, 3-2015
 11. Vietnamese and Korean Dragons: Ways to National Identities from Comparative Perspective (co-author). International conference: “Building ASEAN Community and Its Implications for Korea-ASEAN relations” organized by ASEAN Universities Network (AUN) and Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 1-2015
 12. Religion, secularism and syncretism in Contemporary Vietnamese culture: A case study of the symbol of Maitreya – God of Welath. International conference: “Religion in Vietnamese Contemporary life” organized by USSH, Hanoi, 12-2014
 13. Vietnamese Art Market in Challenging of Integration and Development. International Conference: “Building the Policy for Art Market Development” organized by Ministry of Culture, Sport and Tourism in Hanoi, 12-2014
 14. The symbol of Saint Giong: From Myth to the Historical Text. International Conference: “Communal Festival – Tradition and Change” organized by USSH, VNU - HCMC and The University of Chinese Hong Kong, 6-2014
 15. Challenging of Vietnamese Social Sciences in International Intergration and Development. International conference: “What is Good University?” organized by UK Embassy in Hanoi, 3-2014
 16. Phù Đổng Community Festival in Historical Context of Vietnam. International conference: “Remaking Communal Festivals and Social Boundaries in Socialist/ Post-Socialist Societies” organized by The Chinese University of Hong Kong, 12-2013
 17. Challenging Clasification of Maitreya in Vietnam: The Future Buddha, Buddhist Savior or God of Wealth?. International Workshop organized by Dynamics of Religion in Southeast Asia - DORISEA (Gottingen University) in Hanoi, 9-2013
 18. Changes in Buddhist Messianic Beliefs: From the Symbolism of the Medieval Maitreya to Today’s Religious Symbols. International conference: “Reading the past and writing the future: Asian Religious revitalization movement.” Organized by American, Anthropological Association (AAA), San Francisco, USA,12-2012
 19. Historical Research and Training in Vietnam During the Period of Transition and International Integration via Symbolic Patterns and Chronology, International conference: “Vietnam on the road to integration and sustainable development” organized by Harvard-Yenching Institute and USSH, Hanoi, 11-2012
 20. Symbolism in the New Era of Buddhism: The Change of Maitreya from Buddhist Texts to Social Facts of Modernity in Vietnam, International workshop: “Religion, Places and Modernity in Eat and Southeast Asia” organized by Gottingen University, Germany, 9-2012
 21. Influence of Public Policy and Behavioral Culture on Water Sources: Reality of the Mekong and Ganges Rivers from the Respective of Cultural Ecology, International conference: “Museums with Cultural Heritages in the Mekong and Ganga Rivers Facing with Global Climate Changes” organized by VICAS and VME in Hue city, 6-2012
 22. Changing Representations of Maitreya in Vietnamese Contemporary Religion, International conference: “Cultural Exchanges between Vietnam and Eat Asia: Perspectives from Social History and Anthropology” organized by USSH - VNU in Hanoi, 5-2012
 23. Cultural Studies: Approaching Methodology of Symbolic Anthropology, International Conference: “Anthropological Research and Training in Vietnam During the Period of Transition and International Integration” organized by USSH - VNU in Hanoi, 7 - 2010
 24. The Role of the Silk Road in the Dissemination of Buddhism. Annual Conference No.4 of Asian Scholarship Foundation, held in Bangkok, Thailand, 6-2006
 25. Maitreya Image in Asian Buddhist Fine Art. Annual Conference of Asian Scholarship Foundation in Bangkok, Thailand, 5-2006

6.2. Các công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành

 1. Hiện tượng đồng cốt và vai trò của Mẫu Liễu trong đời sống các tín đồ người Việt,  Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số 21, 2017. ISSN: 1859-4964
 2. Mẫu Liễu trong huyền thoại và trong đởi sống người Việt, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số 20, 2017. ISSN: 1859-4964
 3. Sáng tạo truyền thống qua biểu tượng Mẫu Liễu trong văn hóa Việt Nam, Tạp Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số 19, 2016. ISSN: 1859-4964
 4. Tính ứng diễn và thủ pháp ước lệ của nghệ thuật múa rối nước từ góc nhìn kí hiệu học, Tạp chí Bảo tàng và nhân học số 3, 2016. ISSN: 0866-7616
 5. Thần Lò Trung Hoa và thần Bếp Việt Nam, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số 9, 2015. ISSN: 1859-4964
 6. Những thành phố bên bờ địa ngục, Tạp chí Mỹ thuật và nhiếp ảnh số 7-8, 2015. ISSN: 0866-7640
 7. Các linh vật họ rồng trong văn hóa Việt Nam (qua đối sánh với Trung Hoa và Ấn Độ), Tạp chí Kiến trúc số 7, 2015. ISSN: 0866-8617
 8. Biểu tượng chim Hạc trong văn hóa Việt Nam, Tạp chí Văn hóa & Nguồn lực số 3, 2015. ISSN: 2354-0907
 9. Từ mũ Pộ Mo đến biểu tượng người có sừng ở hang Đồng Nội: Một nghiên cứu “khảo cổ học nhân văn” (đồng tác giả), Tạp chí Khảo cổ học số 2, 2015. ISSN: 0866-742

10.  Tì hưu: Nguồn gốc, tín ngưỡng và những biểu hiện trong văn hóa – xã hội Việt Nam, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội số1, 2015. ISSN: 0866-756X

11.  Biểu tượng rắn thần (Naga) trong văn hóa nghệ thuật Ấn Độ và những ảnh hưởng của nó trong văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á (đồng tác giả), Tạp chí Bảo tàng và nhân học số1, 2015. ISSN: 0866-7616

12.  Táo quân Việt Nam và tín ngưỡng thờ lửa ở các nền văn hóa, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số 1, 2015. ISSN: 1859-4964

13.  Phân loại biểu tượng Nghê trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc số 1, 2015. ISSN: 0866-8617

14.  Giá trị của biểu tượng Nghê trong văn hóa Việt Nam, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số 12, 2014. ISSN: 1859-4964

15.  Thần Tài: Nguồn gốc và những biến đổi trong văn hóa Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo số 6, 2014. ISSN: 1859-0403

16.  Biểu tượng con Nghê trong văn hóa Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo số 12, 2014. ISSN: 1859-0403

17.  Biểu tượng rồng Việt Nam trên cơ tầng văn hóa châu Á, Tạp chí Văn hóa dân gian số 6, 2014. ISSN: 0866-7284

18.  Biểu tượng Makara trong văn hóa và nghệ thuật Ấn Độ, Tạp chí Mỹ thuật và nhiếp ảnh số 12, 2014 (đồng tác giả). ISSN: 0866-7640

19.  Tính biểu tượng trong nghệ thuật, Tạp chí Mỹ thuật ứng dụng số 1, 2014

20.  Những báu vật bị bỏ quên, Tạp chí Văn hiến Việt Nam số 7-8, 2014 (đồng tác giả). ISSN: 2354-0559

21.  Sự biến đổi của tín ngưỡng Di Lặc trong Phật giáo: Từ Đấng cứu thế Phật giáo đến các biểu tượng Di Lặc thời Trung đại, Tạp chí Bảo tàng và nhân học số 3-4, 2013. ISSN: 0866-7616

22.  Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch sử ở Việt Nam trong giai đoạn hội nhập khoa học và giáo dục thế giới: Tiếp cận mô hình biểu tượng và niên đại học, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội số 2, 2013. ISSN: 0866-756X

23.  Một số nhà lý thuyết vốn xã hội tiêu biểu, Tạp chí Tia sáng số 3-4, 2013. ISSN: 0868-3131

24.  Âm giới và biểu tượng vũ trụ luận trong tang ma của người Mường, Tạp chí Văn hóa dân gian số 2, 2013. ISSN: 0866-7284

25.  Chính sách công và văn hóa ứng xử đối với nguồn nước: Thực trạng của sông Mekong và sông Hằng từ góc nhìn sinh thái văn hóa, Tạp chí Khoa học xã hội, số 8, 2012. ISSN: 1859-0136

26.  Khoa học xã hội trước thách thức hội nhập và phát triển, Tạp chí Tia sáng số 12, 2012. ISSN: 0868-3131

27.  Các biểu tượng trong nghệ thuật (dịch giả), Đặc san Mỹ thuật, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam số 2, 2012. ISSN: 1859 - 4697

28.  Từ “Kỹ thuật&Ma thuật” đến “Nghệ thuật&tác lực” qua góc nhìn của Alfred Gell, Tạp chí Tia sáng số 13, 2012. ISSN: 0868-3131

29.  Quan điểm của các nhà nhân học về vấn đề sử dụng biểu tượng, dịch giả, Tạp chí Văn hoá dân gian số 5, 2011. ISSN: 0866-7284

30.  Nghiên cứu văn hoá từ góc nhìn nhân học biểu tượng,Tạp chí Dân tộc học số 5, 2011. ISSN: 0866-7632

31.  Vai trò của Con đường tơ lụa trong sự phát triển của Phật giáo Đại thừa,Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 8, 2008. ISSN: 1859 – 2856

32.  Quan niệm về Thất bảo trong văn hóa Việt Nam, Tạp chí Dân tộc&Thời đại số 107, 2007. ISSN: 0868 – 328X

33.  Hình tượng Ngũ phúc trong văn hóa Việt nam,Tạp chí Văn hoá dân gian, số 3, 2007. ISSN: 0866-7284

34.  Hình tượng Lục tặc trong Phật giáo Việt nam, Tạp chí Xưa và Nay, số 14, 2007. ISSN: 868-331X

35.  Trang phục Quan họ- nét văn hoá Kinh Bắc (đồng tác giả),Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, số1, 2004. ISSN: 0866-8655

36.   Hình tượng Di Lặc trong tôn giáo - tín ngưỡng và nghệ thuật tạo hình của người Việt,Tạp chí Văn hóa dân gian, số 7, 2004. ISSN: 0866-7284

37.  Câu đối trong văn hóa của người Việt, Tạp chí Chiêu anh các, số 1 – Kiên Giang 2003

38.  Hình tượng ông Trời trong tín ngưỡng của người Việt,Tạp chí Xưa và Nay, số tháng 2 –2003. ISSN: 868-331X

39.  Quần thể di tích làng Đăm, Tạp chí Kiến trúc, số 100, 2003. ISSN: 0866-8617

40.   Linh hồn các tác phẩm nghệ thuật tạo hình của người Cơtu,Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, số 4, 2003. ISSN: 0866-8655

41.   Hình tượng Quan Công trong tín ngưỡng và văn hóa ở Việt Nam,Tạp chí Văn hoá dân gian, số 2, 2003. ISSN: 0866-7284

42.  Chiếc áo tơi trong đời sống người dân nông nghiệp Việt Nam,Tạp chí Văn hoá dân gian, số 5, 2003. ISSN: 0866-7284

43.  Tục làm nhà mồ và lễ bỏ mả ở Tây Nguyên,Tạp chí Dân tộc và thời đại, số 49, 2002. ISSN: 0868 – 328X

44.  Một số di sản kiến trúc đặc sắc ở Vân Nam - Trung Quốc, Tạp chí Dân tộc và thời đại, số 47, 2002. ISSN: 0868 – 328X

45.  Kiến trúc một số tộc người ở Vân Nam - Trung Quốc, Tạp chí Nguồn sáng dân gian, số 2, 2002

46.  Phố cổ Bao Vinh, Tạp chí Kiến trúc, số 5, 2002. ISSN: 0866-8655

47.  Đao đình, Tạp chí Kiến trúc, số 3, 2002. ISSN: 0866-8655

48.  Con đường hoàn thiện của chiếc áo dài trong nền văn hoá Việt Nam,Tạp chí Nhịp điệu, số 3-4, 2002

49.  Quả hồ lô trong nghệ thuật trang trí Việt, Tạp chí Dân tộc và thời đại, số 34, 2001. ISSN: 0868 – 328X

50.  Hình tượng bát bửu trong nghệ thuật trang trí người Việt, Tạp chí Văn hoá dân gian, số 6, 2001. ISSN: 0866-7284

51.  Đình So, Tạp chí Kiến trúc, số 5, 2001. ISSN: 0866-8655

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter