Cán bộ khoa Nhân học

0 Comments

Cán bộ khoa Nhân học

PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu _ Trưởng khoa phụ trách đào tạo sau đại học

PGS.TS. Nguyễn Trường Giang _ Phó Trưởng khoa phụ trách đào tạo đại học

TS. Nguyễn Vũ Hoàng _ Phó Trưởng khoa

 

Bộ môn Nhân học Kinh tế – Xã hội:

+ PGS.TS. Lâm Minh Châu _ Trưởng bộ môn

+ PGS. TS. Nguyễn Trường Giang

+ TS. Phan Thị Ngọc

+ ThS. Lương Thị Minh Ngọc

Bộ môn Nhân học Phát triển:

+ PGS.TS. Nguyễn Văn Chính _ Trưởng bộ môn:

+ PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu

+ PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hương

+ ThS. Trần Thuỳ Dương

Bộ môn Nhân học Văn hoá

+PGS.TS. Đinh Hồng Hải _Trưởng bộ môn

+ TS. Nguyễn Vũ Hoàng

+ TS. Phan Phương Anh

+ TS. Đinh Thị Thanh Huyền

Chuyên viên:

  • Trần Thị Quỳnh Trang _ Trợ lý hành chính

ThS. Ngô Thị Chang _ Trợ lý đào tạo