Giới thiệu về các sinh hoạt khoa học và trao đổi học thuật thường niên của Ban Thúc đẩy Bình đẳng Giới, Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Kyoto, Nhật Bản

The CSEAS Gender Equality Promotion Committee was established in 2016. Based on Kyoto University’s and CSEAS’s Action Plan for Gender Equality Promotion, we take the initiative to organize the following activities for the purpose of promoting gender equality and diversity. Đọc thêm…

SEMINAR KHOA HỌC THƯỜNG KỲ:Tập quán chăm sóc sức khoẻ của người Thái ở vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La: nghiên cứu tổng quan

SEMINAR KHOA HỌC THƯỜNG KỲ 9:30, thứ 3, ngày 13/11/2018 Chủ đề: Tập quán chăm sóc sức khoẻ của người Thái ở vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La: nghiên cứu tổng quan Về diễn giả: Ths. Lương Minh Đọc thêm…