Trường Đại học Khoa học và Nhân văn triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017 – 2018

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và nhằm tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu Khoa học của sinh viên hướng tới mục tiêu chất lượng, tạo dựng môi trường nghiên cứu trong học tập, Trường Đại học Đọc thêm…

Thúc đẩy trao đổi và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Giáo dục vì phát triển bền vững ở Việt Nam và tiểu vùng sông Mêkong

Sáng ngày 10/05/2018, Ban Chủ nhiệm và cán bộ Khoa nhân học đã có buổi làm việc với Đại diện của Trung tâm Quốc tế về Giáo dục vì Phát triển Bền vững (Swedish International Centre of Education for Sustainable Đọc thêm…

Lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội Văn nghệ Dân gian Khoa Nhân học

Ngày 09/4/2018, Khoa Nhân học tổ chức Lễ công bố Quyết định Thành lập Chi hội Văn nghệ Dân gian. Tới dự buổi lễ, về phía Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam có sự hiện diện của TS. Trần Đọc thêm…